Brit Floyd kommer till Sverige med sin "Space and Time CONTINUUM World Tour".

Akten, som utnämnts till världens bästa Pink Floyd-hyllning, är klar för Stockholm, Göteborg och Malmö i höst.

17/10 Annexet, Stockholm

18/10 Slagthuset, Malmö

26/10 Lisebergshallen, Göteborg